ROMANJA V LETU 2016 (Svete Gore, Sveta Gora, Brezje)
Na Slovenskem imamo več vrhov, ki so jim pobožni ljudje dali naziv Sveta gora, samo eden med temi pa ima naziv Svete gore. Že ta množinska oblika imena pove, da gre za poseben, v mnogočem izjemen kraj, ki ne potrebuje dodatnih krajevnih oznak: ob Sotli, nad Sv. Petrom in podobno. Svete gore so med najslavnejšimi slovenskimi božjimi potmi. Leže na 521 metrov visokem z listavci poraščenem gorskem vrhu na vzhodni meji Slovenije, tam, kjer se Kozjansko prek mejne reke Sotle že spušča v Hrvaško Zagorje. Davnega leta 1265 so bile prvič omenjene kot “Gora Device Marije pri Kunšperku”, kasneje so jim rekli “Gora naše Ijube Gospe”, prvič pa se zapišejo Svete gore leta 1642. Najbrž je to ime prišlo od petih cerkva, ki so postavljene kot ptice na skalnatem vrhu.

Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Svete Gore (25. - 26.06.2016): Čelik Anže, Čibej Uroš
Sveta Gora (27.08.2014): Čelik Anže, Mažgon Mirko
Brezje (24.09.2014): Čelik Anže, Čibej Uroš
Zaključek leta (18.11.2014): Mažgon Mirko
ROMANJA V LETU 2015 (Nova Štifta, Ptujska Gora, Sveta Gora, Brezje)
Božjo pot k Mariji Vnebovzeti pri Novi Štifti nedaleč od Ribnice bi lahko upravičeno poimenovali romanje k eni najlepših cerkva na Slovenskem in to bodo vsi, kljub temu da imajo radi svoje cerkve in kraje, ob obisku Nove Štifte morali priznati. Dvignjena na zadnji polici pobočja Travne gore, sredi gozdnatega zelenja, že od daleč pozdravlja obiskovalca ribniške doline z mogočno kupolo in visokim zvonikom. Prijazno vabljiva zaradi naravne lege in izbrane baročne arhitekture, že 350 let zbira romarje, da se izročajo Mariji.

Ljudska govorica je ohranila legendo, ki pravi, da je živel bogat , ki je imel slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč. Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je  deklica zagledala luč in spregledala. Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. 
Legendam sicer ne gre verjeti, vedno pa skrivajo v sebi tudi kanček resnice. Bogata arhitektura, kaže, da je Ptujska Gora zares plemiška ustanova.  Cerkev je delo ptujskih grofov in je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja. 

Vir: http://www.kam.si/ptujska_gora/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Nova Štifta (25. - 26.06.2015): Čibej Uroš, Mažgon Mirko, Primožič Jure
Ptujska Gora (25. 26.07.2015): Čelik Anže, Čibej Uroš
Sveta Gora (29.08.2015): Čelik Anže, Klemenčič Domen, Primožič Jure, Trček Metod
Brezje (26.09.2015): Čelik Anže, Čibej Uroš, Primožič Jure
Zaključek leta (20.11.2015): Čelik Anže
ROMANJA V LETU 2014 (Dunaj, Sveta Gora, Brezje)
Stolnica sv. Štefana je matična cerkev Nadškofije Dunaj in sedež dunajskega nadškofa.
Današnja podoba katedrale je romanska in gotska. Stolnica stoji na ruševinah dveh predhodnih cerkva. Velja za najpomembnejši verski objekt v Avstriji in je bila priča mnogim pomembnim dogodkom v habsburški in avstrijski zgodovini. 
Cerkev je bila posvečena svetemu Štefanu in tako je bila na njegov praznični dan 26. decembra usmerjena proti sončnemu vzhodu, kot je bilo v letu, ko se je gradnja začela.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/
Stolnica_sv._stefana,_Dunaj
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Skupna vožnja (15.06.2014): Čelik Anže
Dunaj (02. - 06.08.2014): Mažgon Mirko
Sveta Gora (30.08.2014): Čelik Anže
Brezje (27.09.2014): Čibej Uroš, Primožič Jure
Zaključek leta (22.11.2014): Mažgon Mirko
ROMANJA V LETU 2013 (Svete Višarje, Marija Bistrica, Sveta Gora, Brezje)
O nastanku božje poti na Svetih Višarjah se je ohranilo staro izročilo, ki pravi, da je leta 1360 neki pastir iz Žabnic iskal izgubljene ovce. Našel jih je na vrhu Višarij, klečeče okoli brinovega grma. Začudeni pastir je zagledal v njem lep lesen kip Marije z Jezusom. Tudi sam ga je počastil s poklekom, nato pa odnesel v župnišče v Žabnice. Župnik ga je spravil v omaro. Toda naslednji dan je bil kip spet na gori in ovce okrog njega. Tudi tretji dan se je prizor ponovil. Žabniški župnik se je obrnil na oglejskega patriarha in mu povedal vso zgodbo. Patriarh je ukazal naj postavijo kapelico.

Vir: http://www.kam.si/svete_visarje/
Svetišče Matere Božje Bistriške je eno glavno Marijino svetišče Hrvaške.
Kip Matere Božje Bistriške je iz 15. stoletja in je bil v cerkvi, ki se je nahajala na Vinskem Vrhu. Zaradi nevarnosti turških vpadov, je bil kip premeščen v župnijsko cerkev v Mariji Bistrici, kjer je bil leta 1650 zazidan v neko okno. V letu 1684 je bil kip spet najden in bil postavljen na glavno mesto v oltarju. Od takrat naprej so se v Marijo Bistrico začenjala romanja.
V letu 1935 je bilo kronanje kipa Marije.

Vir: http://hr.wikipedia.org/
wiki/Svetiste_Majke_Bozje_Bistricke
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: http://www.kam.si/sveta_gora/
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Svete Višarje (24. - 25.06.2013): Čibej Uroš, Poljanšek Andraž
Marija Bistrica (15. - 17.08.2013): Čibej Uroš, Mažgon Mirko, Poljanšek Andraž
Sveta Gora (31.08.2013): Poljanšek Andraž
Brezje (28.09.2013): Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2012 (Sombotel, Sveta Gora, Brezje)
Zgodovina prostora okrog cerkve sv. Martina, sega v 1. stoletje. Franki, ki so v začetku 9. stoletja osvojili območje zahodno od Donave in so škofa svetega Martina, častili kot svojega zaščitnika, so Savario razglasili za knežje središče in na posvečenem kraju starokrščanskega pokopališča, na ostankih nekdanje nagrobne kapelice sv. Kvirina, okrog leta 860 zgradili cerkev. Iz kamnov cerkve, ki je bila zgrajena in posvečena sv. Martinu, izhaja legenda, ki pravi, da je ta stavba bila škofova rojstna hiša.

Vir: http://www.moravske-toplice.com/pics/contents/VIA-S-Martini-SI.pdf
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: http://www.kam.si/sveta_gora/
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Sombotel (23. - 25.06.2012): Mažgon Mirko, Poljanšek Andraž
Sveta Gora (25.08.2012): Čelik Anže
Brezje (29.09.2012): Mažgon Mirko, Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2011 (Mokronog, Sveta Gora, Brezje)
Valvasor je zapisal, da je bila cerkev sezidana leta 1670. Razkošna poslikava prezbiterija, delo našega baročnega slikarja Frančiška Jelovška, nas opozarja na povezavo svetišča na Žalostni gori s posebno skupino redovnikov, ki na Slovenskem danes niso več znani, sedmeri ustanovitelji servitov. Ti redovniki so pospeševali Marijino češčenje. 
Žalostna gora je veljala v preteklosti za eno največjih romarskih cerkva na Dolenjskem. 0 številnih uslišanjih pričajo votivne podobe okrog oltarja.

Vir: http://www.kam.si/
zalostna_gora_pri_mokronogu/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: http://www.kam.si/sveta_gora/
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Žalostna Gora pri Mokronogu (25.06.2011): Poljanšek Andraž
Sveta Gora (27.08.2011): Poljanšek Andraž
Brezje (24.09.2011): Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2010 (Barbana, Ptujska Gora, Sveta Gora, Brezje)
Tradicija pravi, da je bilo prvo svetišče zgrajeno v zahvalo Devici za zaščito, ki jo je mesto Gradež dobilo pred grozno nevihto leta 582. Ob koncu nevihte se je pod drevesom pojavila podoba Marije in patriarh Gradeža je postavil cerkev v bližini kraja odkritja. Benediktinski menihi so se naselili pri svetišču. Sčasoma se je laguna povečala in od takrat je edini možen dostop na otok z ladjico. 
V 17. stoletju so benediktince zamenjali frančiškani, ki svetišče oskrbujejo še danes.

Vir: http://friuli.vimado.it/sl/luoghi-culto/santuario-barbana-grado/
Ljudska govorica je ohranila legendo, ki pravi, da je živel bogat , ki je imel slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč. Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je  deklica zagledala luč in spregledala. Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. 
Legendam sicer ne gre verjeti, vedno pa skrivajo v sebi tudi kanček resnice. Bogata arhitektura, kaže, da je Ptujska Gora zares plemiška ustanova.  Cerkev je delo ptujskih grofov in je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja. 

Vir: http://www.kam.si/ptujska_gora/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: http://www.kam.si/sveta_gora/
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Barbana (25.06.2010): Poljanšek Andraž
Ptujska Gora (06. - 08.08.2010) Poljanšek Andraž
Sveta Gora (28.08.2010): Jesenko Jože
Brezje (25.09.2010): Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2009 (Gospa Sveta, Ptujska Gora, Sveta Gora, Brezje)
Pod gosposvetskim nebom so odmevale slovenske obredne besede ustoličevanja knezov, ki predstavljajo edinstven primer, kako ljudstvo podeljuje oblast izbranemu. Na teh valovitih gričih je spregovoril prvo oznanilo odrešenjav Kristusu slovenskim častilcem Svetovida, Svaruna in Žive prvi misijonar in škof med Slovenci sv. Modest s svojimi sodelavci. V zibelki slovenskega krščanstva in božjepotništva je postavil prvo cerkev Mariji v čast in novi evropski krščanski narod za vedno posvetil božji Materi. 

Vir: http://www.kam.si/gospa_sveta/
Ljudska govorica je ohranila legendo, ki pravi, da je živel bogat , ki je imel slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč. Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je  deklica zagledala luč in spregledala. Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. 
Legendam sicer ne gre verjeti, vedno pa skrivajo v sebi tudi kanček resnice. Bogata arhitektura, kaže, da je Ptujska Gora zares plemiška ustanova.  Cerkev je delo ptujskih grofov in je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja. 

Vir: http://www.kam.si/ptujska_gora/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Vir: http://www.kam.si/sveta_gora/
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Gospa Sveta (25.06.2009): Poljanšek Andraž
Ptujska Gora (07. - 08.08.2009): Poljanšek Andraž
Sveta Gora (29.08.2009): Poljanšek Andraž
Brezje (26.09.2009): Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2008 (Trsat, Ptujska Gora, Sveta Gora, Brezje)
Leta 1291 so angeli odnesli hišo device Marije iz Nazareta in jo prinesli na Trsatski hrib, kjer je ostala decembra 1294.
Zemljiški gospod Nikola Frankopan je osebno preveril dogajanje na Trsatu, poleg tega pa je poslal tudi odposlance v Palestino, ki so mu sporočili, da je Marijina hiša v Nazaretu izginila. 
Po tem, ko je hišica izginila s Trsata, je rodbina Frankopan cerkev in frančiškanski samostan. Največja znamenitost cerkve je slika. ki jo je podaril cerkvi papež Urban V. Po izročilu naj bi sliko naslikal evangelist Luka osebno

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Trsat
Ljudska govorica je ohranila legendo, ki pravi, da je živel bogat , ki je imel slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč. Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je  deklica zagledala luč in spregledala. Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. 
Legendam sicer ne gre verjeti, vedno pa skrivajo v sebi tudi kanček resnice. Bogata arhitektura, kaže, da je Ptujska Gora zares plemiška ustanova.  Cerkev je delo ptujskih grofov in je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja. 

Vir: http://www.kam.si/ptujska_gora/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Trsat (25.06.2008): Poljanšek Andraž
Ptujska Gora (15. - 16.08.2008): Poljanšek Andraž
Sveta Gora (30.08.2008): Poljanšek Andraž
Brezje (27.09.2008): Poljanšek Andraž
ROMANJA V LETU 2007 (Sveta Gora, Brezje)
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.

Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Sveta Gora (25.08.2007): Poljanšek Andraž
Brezje (29.09.2007): Poljanšek Andraž

 

  Naziv: Romartin - romarji sv. Martina Žiri

  Naslov: Jobstova cesta 34, 4226 Žiri 

  Email: info@romartin.eu

  Splet: www.romartin.eu